Koło Naukowe Studentów Judaistyki

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O Nas


Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS zostało zawiązane przez studentów specjalizacji judaistycznej w czerwcu 2009 roku. Obecnie Koło liczy kilkunastu członków – studentów judaistyki oraz innych kierunków UMCS (I, II oraz III stopnia).

Głównym celem Koła jest pogłębianie oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny judaistyki (historia, życie kulturalne, obrzędy i kultura materialna Żydów w Polsce, języki – jidysz oraz hebrajski). Nasze Koło podejmuje własne, samodzielne inicjatywy ale otwarte jest również na wszelką współpracę z innymi kołami naukowymi studentów i/lub doktorantów judaistyki działającymi w Polsce, organizacjami studenckimi, instytucjami oraz wszelkimi osobami kierującymi się podobnymi celami działania.

Swoje cele Koło realizuje poprzez organizowanie spotkań, konferencji, sesji naukowych i popularno-naukowych, objazdów naukowych oraz innych form mających na celu edukację i upowszechnianie wiedzy judaistycznej.

Dotychczasowe osiągnięcia Koła stanowią m. in.:

- udział w przygotowaniu oraz realizacji projektu „Tradycja wciąż żywa – cykl świąt żydowskich” organizowanego przez Warsztaty Kultury – Filię Centrum Kultury w Lublinie w ramach programu Inkubator Animacji Kultury (maj-czerwiec 2009 r.);

- pomoc w przygotowaniu konferencji pt. „Historia i pamięć o zagładzie Żydów na Lubelszczyźnie”, zorganizowanej przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” oraz Państwowe Muzeum na Majdanku w rocznicę Akcji Erntefest (3 listopada 2009 r.);

- „Co się wydarzyło 16. marca?” – prezentacja historyczna przygotowana w 68. rocznicę pierwszych transportów Żydów z getta w Lublinie do obozu zagłady w Bełżcu wraz z Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS, Stowarzyszeniem „Studnia Pamięci” oraz Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie (16 marca 2010 r.);

- dwudniowy objazd naukowy szlakiem miast i obiektów kultury materialnej związanej z historią, kulturą i obrzędowością Żydów południowej Lubelszczyzny – Łęczna, Włodawa, Izbica, Zamość, Krasnobród, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Józefów Biłgorajski, Biłgoraj, Szczebrzeszyn (8-9 maja 2010).

Comments are closed.